Als ondernemer heb je te maken met veel wetten en regels. Zeker in de maakindustrie en de productiesector heb je te maken met grote hoeveelheden grondstoffen en afval. Je hebt te maken met veel regels omtrent de aanschaf van grondstoffen maar even zoveel regels rondom de afvoer van afval en de restproducten. in dit artikel helpen we je op weg om je weg te vinden in de wet en regelgeving rondom het afvoeren van bedrijfsafval.

Recyclen als kernwaarde

Het eerste waar je aan denkt als je denkt aan het verwerken van restproducten en de afvalstroom is het recyclen. Verschillende soorten afval vragen om verschillende soorten containers en het  is belangrijk dat alle betrokkenen binnen het productieproces het verwerken van afval op de juiste manier heel serieus nemen. Zo is het bijvoorbeeld zo dat een goede batch oud papier snel kan worden afgekeurd op het moment dat er stoffen of producten in zitten die daar niet in thuis horen. Het is dus van zeer groot belang dat iedereen het belang inziet van recyclen en dat Iedereen zich ook inzet om de producten op de juiste manier te recyclen. hierdoor hebben steeds meer bedrijven het recyclen van hun afval als kernwaarde gesteld. op deze manier zorgen ze goed voor het milieu in hun omgeving, in Nederland en wereldwijd. Dit is niet alleen vanwege goodwill, Het is ook simpelweg wettelijk verplicht om bepaalde stoffen op de juiste manier af te voeren. hierdoor is er ook e grote markt voor bedrijven die bedrijfsafval ophalen ontstaan. Deze bedrijven bieden een dienst die het vaak makkelijk maken voor de ondernemer om hun afvalstromen goed te beheren, denk hierbij aan specifieke containers of een papierpers.

Het kan ook makkelijk

Voor veel ondernemers is het scheiden van hun afvalstromen een grote uitdaging. Dit hoeft echter niet zo te zijn. op het moment dat je je bedrijfsvloer of je fabriekshal op de juiste manier indeelt, is het vaak voor de werknemers makkelijk om het juiste afval In de bijbehorende container te gooien. bedrijven die gespecialiseerd zijn In het verwerken van afvalstromen kunnen vaak ook goed meedenken over de manier waarop jij je afval als ondernemer het beste kan verwerken. Maak hier ook gebruik van, dit scheelt op de lange termijn in de kosten en de moeite. daarnaast weet je zeker dat je op deze manier voldoet aan de wettelijke normen en eisen die gelden rondom het verwerken van de afvalstroom.